พาเที่ยวพระราชวังนิมเฟนบุร์ก ประเทศเยอรมัน

        พาเที่ยวพระราชวังนิมเฟนบุร์ก  สถานที่สำหรับเอาไว้ให้กษัตริย์แห่งบาวาเรียมา  พักผ่อนในช่วงเวลาหน้าร้อนนั้นก็คือพระราชวังนิมเฟนบูร์กซึ่งเป็นพระราชวัง เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับให้บุคคลในครอบครัวของเหล่าราชวงศ์ได้มาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงฤดูร้อนโดยพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาช่วงประมาณปีค.ศ 1644  

          อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ตัวพระราชวังจึงได้ถูกออกแบบตกแต่งใหม่รวมถึงต่อเติมและขยายพื้นที่ต่างๆมากมายซึ่งในช่วงประมาณปีค.ศ 1875 นี้เองที่ พระราชวังนิมเฟนบุร์ก   ได้ถูกขยายให้มีพื้นที่มากยิ่งขึ้นและมีการต่อเติมให้มีความงดงามมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากขึ้นโดยประสาทบัลแกเรียได้มีการสั่งให้สถาปนิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกนั่นก็คือ  Joseph Wffner  เป็นผู้มาออกแบบพระราชวังแห่งนี้ขึ้นมาใหม่

          ซึ่งสิ่งที่  Joseph Wffner ได้ออกแบบและสร้างขึ้นมาใหม่นั้นก็จะเป็นตัวอาคารสำหรับเอาไว้ให้เหล่าบรรดาราชวงศ์ทั้งหลายได้เข้าพักอาศัย  พาเที่ยวพระราชวังนิมเฟนบุร์ก  ซึ่งอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้จะสร้างเอาไว้ด้านหน้าของ พระราชวังนิมเฟนบุร์ก   นอกจากนี้ Joseph Wffner    ยังได้มีการสร้างอาคารในส่วนที่เป็นที่พักของบรรดาข้าราชการหรือเหล่าขุนนางทั้งหลายที่จะต้องมาดูแล กษัตริย์แห่งบาวาเรีย ในช่วงที่พระองค์มาพักร้อนอยู่ที่นี่ 

        โดยที่พักของบรรดาเหล่าขุนนางนั้นจะสร้างเป็นลักษณะของกำแพงล้อมรอบตัวพระราชวังอีกขั้นหนึ่งเป็นเสมือนป้อมปราการให้กับกษัตริย์ซึ่งอยู่ตรงกลาง  ที่สำคัญสไตล์การตกแต่งและการออกแบบนั้นเน้นการตกแต่งสไตล์บาโรก  สำหรับการออกแบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานี้เองสถาปนิกJoseph Wffner  ได้มีการตั้งชื่อว่าเมืองในอุดมคติ  

         โดยนำแนวหลักความคิดของการดูแลคนในครอบครัวขนาดใหญ่ที่มาอาศัยอยู่รวมกันซึ่งตรงพระราชวังซึ่งเป็นตรงกลางนั้นก็คือสถานที่ที่พ่อกับแม่อยู่และบรรดาอาคารที่พักของเหล่าขุนนางที่ล้อมรอบพระราชวังเอาไว้นั้นก็คือบรรดาบ้านของลูกๆที่คอยดูแลพ่อกับแม่ยามแก่เท่านั้นเอง

         ภายในพระราชวังทั้งของเดิมและของใหม่นั้นจะมีการนำเครื่องประดับมาตกแต่งมากมายโดยเครื่องประดับที่นำมาใช้ตกแต่งพระราชวังและอาคารของราชวงศ์นั้นถูกผลิตมาจาก  Nymphenburg porcelain Manufactory นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องกระเบื้องปั้นมือมาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามอีกด้วย 

     สำหรับ Nymphenburg porcelain Manufactory นั้นก็คือ โรงงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับผลิตและประดิษฐ์อุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเอาไว้ใช้ในการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในพระราชวังนั่นเอง 

       นอกจากนี้บริเวณด้านนอกพระราชวังนั้นยังมีพื้นที่มากมายหลายเอเคอร์ซึ่งเอาไว้สำหรับปลูกต้นไม้เป็นสวนขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบซึ่งอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าพระราชวังตรงกลางทะเลสาบนั้นมีภูเขาหินซึ่งประดับประดาตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามแม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินทางมาเที่ยวที่พระราชวังแห่งนี้รับรองเลยว่าเดินวันเดียวก็ไม่ทั่วถึงอย่างแน่นอน

 

สนับสนุนโดย.    ufabet สมัคร